Personvernerklæring for Megleren Din AS

Ditt personvern er viktig for Megleren Din AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Megleren Din AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er Megleren Din AS.

Daglig leder i Megleren Din er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Megleren Din AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator.

Vår behandling av personopplysninger

Megleren Din AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Dine personopplysninger utleveres ikke til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller at du har samtykket til dette.

Bruk av databehandlere

Megleren Din AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Megleren Din AS lagres på servere i Oslo.

Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til okv@meglerendin.no  eller eventuelt per post til Megleren Din AS, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Selge bolig

Vi har tro på at direkte kontakt med kunde fortsatt er nødvendig. Eiendomsmegling er i stadig endring og det er da behov for en sterkere rådgivningsrolle fra eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig.

Slik er salgsprosessen gjennom Megleren Din:

 • Befaring
 • Oppdragsinngåelse
 • Klargjøring og godkjenning
 • Markedsføring
 • Visning
 • Oppfølging av interessenter
 • Budrunde og aksept
 • Kontraktinngåelse
 • Oppgjør og overtakelse

Kjøpe bolig

Solgt
Nyborg
Lagmann Lindboes vei 31
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Sverresborg
Gamle Osloveg 11
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Lademoen
Innherredsveien 50
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Munkvold
Skjermvegen 88 C
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Melhus
Losjevegen 8
Prisantydning: Solgt
Solgt
Melhus
Losjevegen 10
Prisantydning: Solgt
Solgt
Melhus
Losjevegen 12
Prisantydning: Solgt
Solgt
Hoem
Lauvsangervegen 1E
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Ila
Bergsligata 17
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Ila
Bergsligata 17
Prisantydning: Solgt
Solgt
Solgt
Sausvatn i Brønnøy
Tosenveien 593
Prisantydning: Solgt
Solgt
Eiendomsmegler/MNEF
Tlf. 40 40 85 88
okv@meglerendin.no

Om oss

Megleren Din AS formidler nye og brukte boliger i Trondheims-regionen.

Vi er en kvalitetsmegler og vil at du som kunde skal være trygg på at vi utøver vår eiendomsmeglervirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i tillegg til at vi sikrer våre kunders verdier.

Vi har tro på at direkte kontakt med kunde fortsatt er nødvendig. Eiendomsmegling er i stadig endring og det er da behov for en sterkere rådgivningsrolle fra eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig.

Vi sitter i Trondheim og tar veldig gjerne en prat med deg angående kjøp og salg av bolig.

Du finner oss i Sorgenfriveien 9. Her sitter vi sammen med selskap som driver innenfor næringseiendom, regnskap og håndverker-bransjen.