Personvernerklæring for Megleren Din AS

Ditt personvern er viktig for Megleren Din AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Megleren Din AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er Megleren Din AS.

Daglig leder i Megleren Din er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Megleren Din AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator.

Vår behandling av personopplysninger

Megleren Din AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Dine personopplysninger utleveres ikke til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller at du har samtykket til dette.

Bruk av databehandlere

Megleren Din AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Megleren Din AS lagres på servere i Oslo.

Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til okv@meglerendin.no  eller eventuelt per post til Megleren Din AS, Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Selge bolig

Vi har tro på at direkte kontakt med kunde fortsatt er nødvendig. Eiendomsmegling er i stadig endring og det er da behov for en sterkere rådgivningsrolle fra eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig.

Slik er salgsprosessen gjennom Megleren Din:

 • Befaring
 • Oppdragsinngåelse
 • Klargjøring og godkjenning
 • Markedsføring
 • Visning
 • Oppfølging av interessenter
 • Budrunde og aksept
 • Kontraktinngåelse
 • Oppgjør og overtakelse

  Kjøpe bolig

  Solgt
  Lademoen/Buran
  Innherredsveien 63 C
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Nyborg
  Lagmann Lindboes vei 31
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Sverresborg
  Gamle Osloveg 11
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Lademoen
  Innherredsveien 50
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Munkvold
  Skjermvegen 88 C
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Melhus
  Losjevegen 8
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Melhus
  Losjevegen 10
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Melhus
  Losjevegen 12
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Hoem
  Lauvsangervegen 1E
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Ila
  Bergsligata 17
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Ila
  Bergsligata 17
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Solgt
  Sausvatn i Brønnøy
  Tosenveien 593
  Prisantydning: Solgt
  Solgt
  Eiendomsmegler/MNEF
  Tlf. 40 40 85 88
  okv@meglerendin.no

  Om oss

  Megleren Din AS formidler nye og brukte boliger i Trondheims-regionen.

  Vi er en kvalitetsmegler og vil at du som kunde skal være trygg på at vi utøver vår eiendomsmeglervirksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i tillegg til at vi sikrer våre kunders verdier.

  Vi har tro på at direkte kontakt med kunde fortsatt er nødvendig. Eiendomsmegling er i stadig endring og det er da behov for en sterkere rådgivningsrolle fra eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig.

  Vi sitter i Trondheim og tar veldig gjerne en prat med deg angående kjøp og salg av bolig.

  Du finner oss i Sorgenfriveien 9. Her sitter vi sammen med selskap som driver innenfor næringseiendom, regnskap og håndverker-bransjen.